Att arbeta på ATG

Karriär

Har vi väckt ditt intresse?!

Ta en titt på våra lediga tjänster, arbetsgivarförmåner och våraWerte värderingar.

Våra värderingar

Definieras av en öppen kommunikation, respektfullt samarbete och en hög grad av utvecklingsmöjligheter inom ATG Deutschland GmbH. Vi arbeter tillsammans i en rättvis och samarbetsinriktad atmosfär. Detta återspeglas i korta beslutsprocesser och möjligheten att engagera sig.

Rättvisa
Öppen kommunikation
Innovation
Lika möjligheter
Rättvisa
Öppen kommunikation
Innovation
Lika möjligheter

Våra värderingar

Definieras av en öppen kommunikation, respektfullt samarbete och en hög grad av utvecklingsmöjligheter inom ATG Deutschland GmbH. Vi arbeter tillsammans i en rättvis och samarbetsinriktad atmosfär. Detta återspeglas i korta beslutsprocesser och möjligheten att engagera sig.

ATG som arbetsgivare
ATG Deutschland GmbH som en del av den internationella DITH-koncernen är ett av de ledande företagen för förstärkningsteknik. Med huvudkontoret i Mülheim an der Ruhr och ytterligare produktionsanläggningar i Monheim, Niemegk, Schwerin, Rostock och Falkenberg i Sverige säkerställer ATG en stadig leveransberedskap.
Flexibla arbetstider
marknadsorienterad ersättning
Personalhändelser
goda transportförbindelser
ATG som arbetsgivare
ATG Deutschland GmbH som en del av den internationella DITH-koncernen är ett av de ledande företagen för förstärkningsteknik. Med huvudkontoret i Mülheim an der Ruhr och ytterligare produktionsanläggningar i Monheim, Niemegk, Schwerin, Rostock och Falkenberg i Sverige säkerställer ATG en stadig leveransberedskap.
Flexibla arbetstider
marknadsorienterad ersättning
Personalhändelser
goda transportförbindelser
Vanliga frågor om karriär 
Kan jag ansöka på eget initiativ?

Ansök på eget initiativ med hjälp av ansökningsblanketten.

När upphör ansökningstiden?

Så länge det fortfarande finns en platsannons på vår hemsida är du välkommen att söka.

Erbjuder du också arbetande student- eller trainee tjänster?

Du är välkommen att ansöka med hjälp av ansökningsblanketten om ingen studenttjänst har annonserats.

Hur lång tid tar ansökningsprocessen?

Vi kommer att försöka ge dig feedback angående din ansökan så snart som möjligt.

Vilka ansökningshandlingar krävs?

Vänligen skicka oss följande dokument: CURRICULUM vitae, certifikat, mgl. Datum för inresa och löneförväntningar.

Om du vill dela din motivation med oss, får vi också gärna ett personligt brev.

Vilka yrken utbildas?

Vi erbjuder utbildning inom området handlare inom parti- och utrikeshandel och metallarbetare.

När är utbildningens början?

Utbildningen startar alltid på 01.08. av ett år. 

Vilka avdelningar kommer att genomkorsas under utbildningen?

Praktikanterna går via avdelningarna Inköp, Försäljning, Redovisning, Kontraktshantering och Logistik.

Hur länge brukar du stanna på en avdelning?

Normalt är avdelningen bytas efter sex månader.

Erbjuder ATG också praktikplatser?

Beroende på dina behov erbjuder vi även praktikplatser.

  På vilka avdelningar kan jag slutföra en praktikplats?

  Vi erbjuder som regel praktik på avdelningarna Inköp, Försäljning, Redovisning, Controlling och Produktion.
Vilka är förutsättningarna för att uppfylla?

Ditt ämne bör övervägas av minst en avdelning inom ATG Deutschland GmbH.

Kan jag skriva kandidat/magisteruppsats för varje termin?

Du kan skriva din kandidat- eller magisteruppsats under sommar- och vinterterminerna.

WEREINFORCEYOURPROJECTS

© ATG Deutschland GmbH | Rheinstraße 110-112, 45478 Mülheim an der Ruhr | Mail: germany@atg-steel.com | Tel: +49 (0)208-9995-0avtryck