ATG Tillsammans

Genom vårt sociala engagemang stöder vi vårt samhälle.

ATG Sponsring

Vi har sponsrat volleybolldamer i Tusem Essen i många år. Genom vårt stöd så kan teamet koncentrera sig på sporten

Under många år har vi sponsrat paddlarna i drakbåtslaget Broich havsörn. Teamet, som varit aktivt sedan 2006 har redan tagit flera segrar tack vare vårt stöd.

Naturligtvis är även våra medarbetares hälsa viktigt för oss. Det är därför vi som ett team deltar i “Steel Wades” som genomförs en gång om året.

ATG Tillsammans

Som ett traditionellt företag som har sina rötter i olika regionen är vi medvetna om vårt sociala ansvar. Därför är vi också engagerade i våra yngsta. Vi är stolta över att stödja föräldrars initiativ av sockersjuka barn e.V.

ATG Tillsammans hållbara

Vi är engagerade i mer innovation och miljöskydd. Därför använder vi i allt större utsträckning utsläppsfria fordon. Dessutom är ATG certifierat inom området säkerhet, hälsa och miljös SCC.