Avtryck

ATG Deutschland GmbH
Rheinstraße 110-112
D-45478 Mülheim an der Ruhr

Tel: +49 (0) 208 /9995-0
Fax: +49 (0) 208 /9995-179

Mail: germany@atg-steel.com
Web: www.atg-steel.com

Managing Directors: Bernd Steffen (CEO), Ralf Keller (CFO), Bastian Menzenbach (COO)

Handelsregister: Amtsgericht Duisburg HRB 19951

USt- ID: DE814907602

Dataskyddsombud:

Advokatbyrå Kötz Fusbahn Partnerskapsförening
Blumenstraße 7
D-40212 Düsseldorf4

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på datenschutz@atg-steel.de oder
eller per postombud, Dataskyddsombud (Datenschutzbeauftragten) c/o ATG Deutschland GmbH, Rheinstraße 110-112, 45478 Mülheim an der Ruhr.

Tel. +49 (o) 211 828 53 6-o
Fax +49 (o) 211 828 53 6-29
kanzlei@koetzfusbahn.de www.koetzfusbahn.de

Ansvarsfriskrivning

ATG Deutschland GmbH gör alla rimliga ansträngningar för att tillhandahålla korrekt och fullständig information på denna webbplats. ATG Deutschland GmbH garanterar dock inte att den information som lämnas på denna webbplats är aktuell, korrekt och fullständig. Detsamma gäller innehållet på externa webbplatser som denna webbplats direkt eller indirekt hänvisar till via hyperlänkar och över vilka ATG Deutschland GmbH inte har något inflytande.
Sekretesspolicy för användning av Google Analytics
På denna webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade “cookies”, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress dock att trunkeras av Google inom medlemsstater i Europeiska unionen eller i andra avtalsstater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, komkompilera rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsens operatör. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra data från Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsares programvara i enlighet med detta; vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i hela utsträckningen. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera det webbläsartillbestick som finns tillgängligt på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ytterligare information om användarvillkor och dataskydd finns här eller här. Observera att på denna webbplats Google Analytics har utökats med koden “ga(‘set’, ‘anonymizeIp’, sant);”för att säkerställa enanonymiserad samling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

Privatliv

Användningen av vår webbplats är oftast möjlig utan att lämna personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser)samlas in på vårwebbplats, detta sker alltid på frivillig basis i möjligaste mån. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Komplett skydd av data mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Användningen av kontaktdata som publicerats inom ramen för avtrycksskyldigheten av tredje part för att skicka icke begärd reklam och informationsmaterial har härmed uttryckligen invänts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oombedd utskick av reklaminformation, t.ex.

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets korrekthet, fullständighet och hetens avst.o. Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna lagarna i enlighet med avsnitt 7 (1) TMG. I enlighet med avsnitten 8 till 10 i TMG är vi dock som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att avlägsna eller blockera användningen av information i enlighet med de allmänna lagarna förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med det ögonblick då kännedomen om en specifik överträdelse. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser av tredje part, på vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för dessa tredjepartsinnehåll. Sidornas respektive leverantör eller operatör ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkning.

Olagligt tillfredsser var inte igenkännligt på tiden av att anknyter. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på lagöverträdelse. Om vi får kännedom om eventuella lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Copyright

Innehållet och verken som skapats av sajtoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Den dubblering, redigering, distribution och någon form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt medgivande av respektive författare eller skapare.

Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna sida inte skapades av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt.

Innehåll från tredje part markeras särskilt som sådant. Skulle du ändå få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen notera detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Fotokrediter
“Made in Germany”-Logo © kotoyamagami – Fotolia.com

Quellen: Disclaimer eRecht24